• Vi leder och

    utvecklar människor

    Vi leder och utvecklar människors förmåga att hantera en komplex verklighet för att tillsamman skapa användbara resultat

NLP för IT – Skillnaden som gör skillnad

NLP för IT – Skillnaden som gör skillnad

NLPforIT är ett komplement till dina nuvarande kunskaper inom IT. Genom vår utbildning får du ett sätt att förhålla dig till hur människor fungerar på insidan. Du lär dig nya sanningar, modeller, tekniker och tar del av andras kunskap som du formar till dina egna. Sedan använder du det tillsammans med dina unika erfarenheter och kunskaper.

Arbeta med oss

Arbeta med oss

Vi vill etablera stark samverkan tillsammans med egenkonsulter och mindre företag inom samma och angränsande branscher. Utgångspunkten är att vi tillsammans kan skapa nytta för kunderna och hjälpa varandra att hitta och genomföra uppdrag

Våra kunder

Våra kunder

Con3butes kunder finns inom tjänsteproducerande verksamheter i ett flertal branscher. Tillsammans med våra kunder tar vi fram användbara resultat. Resultat som inspirerar till fler möjligheter och som får människor att växa och expandera. Vi arbetar med enkla metoder och modeller som stödjer ett gott arbetssätt snarare än att kontrollera. Vår ambition är att efter utfört uppdrag lämna en kund med användbara resultat samt nya trossatser och värderingar som fortsätter att utveckla verksamheten.