Specialist stordator till HP/Ericsson

HP/Ericsson anlitar Åke Persson som stordatorspecialist. HP/Ericsson tecknar avtal per 2006-10-12 med Con3bute avseende stordatorspecialist. Con3bute har genom Åke Persson (se nedan) ansvaret att för Ericsson genom HP verka som stordatorspecialist. Åke Persson börjar sin anställning samma dag. Åke har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling av administrativa system i IBM stordatormiljö. Åkes inriktning är systemanalys, systemdesign, databasdesign, datamodellering, programmering, test och förvaltning. Åke har tidigare arbetat med uppdrag för Ericsson i 30 år och nu senast för IBM i 2 år. Välkomna till Con3bute HP, Ericsson och Åke.

Försäljningsavtal med Mjukvarukraft

Avtal om försäljningsprovisioner och andra ersättningar. Mjukvarukraft Sverige och Con3bute tecknar avtal om försäljningsprovisioner och andra ersättningar. Con3bute och Con3bute partners kan få upp till 10 % provision över 12 månader vid genomförd försäljning.