Fler konsultavtal med AMF

AMF Pension utökar med verksamhets- och projektledare AMF Pension utökar avtalet med Con3bute till att även omfatta verksamhets- och projektledare. Con3butes konsult Martin Florestedt startar omgående ledningen inom området verksamhetsutveckling och implementering av nytt försäkringssystem.

Anthony Robbins i Stockholm

Life at the Peak – Creating your extraordinary life Con3bute och partners deltar med 56 personer i Anthony Robbins föreläsning i Kungliga tennishallen den 25 november under rubriken Life at hte Peak – Creating your extraordinary life. Världens bästa inspiratör och coach. Anthony Robbins har mött och väglett tre amerikanska presidenter samt många andra internationella ledare som till exempel Margaret Thatcher, Nelson Mandela och Al Gore. Han har också varit rådgivare till många medlemmar av den amerikanska kongressen och hundratals internationella företagsledare. Anthony Robbins ledstjärna är Förändring. Ämnen som kommunikation, förhandling, organisationsutveckling och ledarskapets psykologi, utgör tillsammans de perfekta verktygen I en värld som hastigt förändras bland annat genom globalisering. Detta ställer nya krav på anpassning för företag, organisationer och enskilda människor. Hans mål är att stoppa allt vanetänkande och därigenom förbättra den enskilda människans möjligheter att agera på bästa sätt för andra, såväl som för sig själv. Han har bland annat utvecklat strategierna: "Indirekta förhandlingar" och "Ledarskap i kris".

Kompetensutveckling T3

Lena Widén och Magnus Kjellberg utbildar i Solna Con3bute och partners håller kompetensutveckling T3 vid Ankdammsgatan 35 i Solna. Först ut är Lena Widén under rubriken Att högprestera och må bra – går det ihop? Sedan tar Magnus Kjellberg vid utvecklingssamtal i grupp.

Konsultavtal med Com Hem

Teststrateg och projektledare Com Hem ökar fördjupar samarbetet med Con3bute avseende strategiska konsulttjänster. Con3bute konsult Niklas Widén startar sin första dag som Con3bute partner med att tillträda rollen som teststrateg för Com Hem. Pontus Pape startar på samma sätt sin första dag som Con3bute partner med att tillträda rollen som upphandlingsspecialist och projektledare för Com Hems CRM-projekt.