Nätverk för coacher grundat

Sveriges certifierade integrativa coacher 45 st. av landets certifierade coacher bildade ett av Sveriges största nätverk för coacher på initiativ av Coach2coach och Con3butes Martin Florestedt och Pär Johansson. Nätverkets namn är Sveriges certifierade integrativa coacher.

Management 2.0

Bo Rex, Cordial Business Advisors Con3bute Partners och Vänner välkomnade till vårseminarium med Bo Rex om att vara både innovativ och adaptiv och samtidigt produktiv. Det blev en mycket lyckad kväll.