Business Model Summit 2010

Heldagskonferens för Affärsarkitekter Con3bute är representerade på Business Model Summit 2010 (BMS2010) på Hotell Rival. BMS2010 riktar sig till de som har en strategisk roll i företaget vet att de flesta branscher idag är extremt snabbrörliga och svårförutsägbara. Traditionella affärsmodeller utmanas och till synes stabila marknader omstruktureras i rasande fart. Vad innebär det för ditt företag och vilka utmaningar står ni inför? BMS2010 visar hur du säkerställer ökad kundnytta och en hållbar marknadsposition genom att utveckla framgångsrika affärsmodeller som bygger på ditt företags individuella styrkor. Du lyssnar till några av 2010 års mest framstående affärsmodellinnovatörer och företrädare från branscher som står inför riktigt tuffa utmaningar! Syftet med BMS är att stimulera en diskussion om affärsmodellen som strategisk framgångsfaktor för företag och organisationer. Genom att årligen lyfta fram företag, ledare och branscher som sätter fingret på spännande affärsmodellutveckling vill vi inspirera dig att hitta nya innovativa sätt att utveckla din verksamhet.