Ny medarbetare

Carola Fornelid, Senior Acturary, DSA Idag börjar Carola Fornelid som Senior Actuary, DSA. Carola är ordförande i Svenska aktuarieföreningen och kommer närmast från rollen som chefaktuarie och chef för aktuarieenehten hos Swedbank Försäkring. Välkommen Carola!

Julbord

Con3bute Partners smörjer kråset på Hotell Skeppsholmen Con3bute och Partners börjar julfirandet på Hotell Skeppsholmen, Gröna gången 1. Kom ihåg att anmäla dig i tid.

Outsourcing eller inte?

Lär av smara ledare "</div>I DagensPS.se http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/christer-berg/2010/12/02/69736291/index.xml har Christer Berg skrivit in mycket bra artikel. En förändrad syn på outsourcing är på gång. Istället för kostnadsjakt gäller fokus på värdeskapande. Nu kan vi få se en våg av insourcing. Så här resonerar smarta ledare. Christer Berg: Häromdagen hängde jag med Pär Johansson från Con3bute över en kaffe. Pär leder stora omställnings- och förändringsprojekt, där olika funktioner ska effektiviseras med till exempel nya it-stöd. Det är alltid kul att höra en rapport från verkligheten – bortom analytiker och spanare (som jag själv är), som står lite vid sidan och bevakar vad som händer. I stora förändringar av hela funktioner eller avdelningar kommer frågan om outsourcing ofta upp. Det kan till exempel vara att flytta ut IT-avdelningar, telefonväxel, ordermottagning eller kundsupport. Länge har det varit självklart lägga ut funktioner till externa leverantörer, om kostnaderna blir påtagligt lägre. Men detta ifrågasätts allt mer, enligt Pär. Lägre kostnader kan bli dyrt om ingen ser konsekvenserna på helheten. Smarta ledningar har börjat ställa offerter för outsourcing mot strategier och mål för hela verksamheten. Det handlar om var och hur värde skapas. Ett aktuellt exempel som Pär tog upp är ett företag som hade outsourcat kundsupport och service, varpå försäljningen började svaja. Det visade sig att 70 procent av försäljningen var merförsäljning till befintliga kunder. Personalen inom kundsupport fungerade som informella säljare och skapade ett värde som triggade igång fler beställningar. Kundsupport var en säljkanal. Vi vill inte ha personal i service och support som inte kan företaget och tjänsterna, konstaterade ledningen. Vår service och support är en affärskritisk resurs. Outsourcingen stoppades och gjordes om till en insourcing. Rekryteringen förändrades till att också väga in förmåga att kommunicera och sälja. Nyckeltal för styrningen kompletterades med kundrelationer och säljmål. Pär möter allt fler organisationer som börjar resonera i samma termer. Det har blivit mindre intressant att pressa kostnader på funktioner var för sig, utan att samtidigt se på vilket sätt funktionerna bidrar till helheten. En annan aspekt som börjat uppmärksammas är betydelsen av affärs- och verksamhetsregler. Eller rättare sagt, vad som händer när organisationen förlorar kunskapen om dessa. När processer automatiseras med it-stöd, som dessutom outsourcas, hamnar affärs- och verksamhetsreglerna i it-systemen istället för i de operativa medarbetarnas huvuden. I extremfallet finns till slut denna kunskap bara kvar i specifikationerna för it-systemen. Outsourcing-leverantörer är måttligt intresserade av att engagera sig regelverken. Det innebär ökade kostnader som de inte kan debitera, enligt avtalet i upphandlingen de vann i hård priskonkurrens. I den operativa organisationen återstår till slut bara en knapptryckarkompetens. Det hämmar affärsutveckling, beslutsförmåga i oväntade situationer och kreativitet i kontakten med kunden. Att lyckas med stora förändringsprojekt handlar ofta om att återerövra regelverk, hävdar Pär. Det innebär fördelar för insourcing framför outsourcing. Vad ska man då outsourca? Enligt Pär Johansson är det enkla repetitiva funktioner som inte har strategisk affärskritisk betydelse eller som innehåller regelverk som är kritiska för värdeskapandet. Ekonomifunktionen går bra. Eller delar av HR-administrationen, som till exempel att räkna ut löner. Ett annat exempel är repetitiva inköp av sådant som pennor och papper, däremot inte inköp av kvalificerade resurser där relationen med leverantörerna är av betydelse för leveransen till kund. Det är inte svart eller vitt , avslutade Pär. Allt hänger på analysen. ""Man måste veta vad man håller på med och agera som ledare – inte som en i flocken som gör som alla andra."" Så hur tänker smarta ledningar? Ställ dig frågan: Var finns värdeskapandet? Det är ju meningslöst att spara kostnader genom outsourcing om det samtidigt leder till att betydande värdeskapande uteblir. Och sedan: Var behövs kunskap om affärs- och verksamhetsregler för att öka affärs- och kundnytta? Släng inte ut barnet med badvattnet, som ett lite märkligt gammalt ordspråk uttrycker det. I mina spaningar ser jag en tredje väg tona upp, som kan lösa upp polariseringen mellan in- och outsourcing: semi-sourcing. Driften läggs hos en molnoperatör, personalen i de affärskritiska processerna finns kvar hemma och vidareutveckling av systemen görs av till exempel indiska utvecklare. Formen är fortfarande i sin linda, men förutspås bli stor under 2011. Säkerhetsfrågor får sannolikt större betydelse under nästa år. Wikileaks senaste publicering har liknats vid ett 9/11, den här gången för diplomatin. Framtiden lär bekräfta den liknelsen. Alla med information värd att skydda kommer att öka säkerheten kraftigt. Nya lagar kommer att göra det svårare för journalister att arbeta. Vår redan krångliga värld blir ännu krångligare. Julian Assange har aviserat att bankerna står på tur. Och sedan blir det nog internationella koncerner. Till slut finns allt konfidentiellt på Wikileaks, på gott och ont. Det finns säkert miljoner anställda därute som känner sig illa behandlade och förfördelade på olika sätt. Den perfekta hämnden: in med alla företagshemligheter i Wikileaks. En värld där värdefull information måste skyddas med mångdubbla lås kan bli förödande för outsourcing-leverantörer. Christer Berg är marknadsekonom och har bevakat it-branschen som trendspanare och omvärldsanalytiker sedan 1990. Idag är Christer ansvarig utgivare för nyhetstjänsterna Trendspaning.se från Dataföreningen Kompetens och DF Redaktionellt från Dataföreningen.