Årsredovisning

Ett gott 2013 10 MSEK i omsättning och 4,0 MSEK i resultat efter finansnetto blev siffrorna för 2013