• Kunskapsgivnings- och rådgivningstjänster

  Affärsidé

  Vi bidrar till våra kunders verksamheter genom kvalificerade kunskapsgivnings- och rådgivningstjänster

 • Vi vill utveckla idén om

  Mision

   företagandet som långsiktigt, kunnigt och lönsamt samarbete och förtroende mellan kund och leverantör värdeförädling i kunskapsbranschen resultatorienterade och paketerade kunskapstjänster nätverk och om att samverkan mellan oss och våra partners leder till nytta för våra kunder

 • Ett kunnigt och nytänkande kompetensföretag

  Vision

  Ett kunnigt och nytänkande kompetensföretag den affärspartner om bidrar med mest nytta ett attraktivt företag att arbeta hos och utvecklas med det bästa företaget att samarbeta med

 • Vi lever som vi lär

  Värderingar

  Vi agerar personligt, engagerat och hederligt

Människors beteende och samverkan

gör hela skillnaden

För att nå framgång måste man kunna specificera välformulerade och användbara resultat och alltid utgå från människors förmåga och de förutsättningar som råder. Det är människors kunskap, erfarenhet och samverkan som är skillnaden som gör skillnaden.
 • Vi arbetar med kvalificerad projekt- och verksamhetsledning inom tjänsteproducerande verksamheter.
 • Vi coachar och utvecklar människor till skickliga ledare.
 • Vi arbetar med annorlunda modeller och metoder.
 • Vi har stor kunskap om mänskligt beteende och kommunikation.
 • Vi har gedigen kompetens inom verksamhetsutveckling och IT.
 • Vi har i 15 år levererat användbara resultat tillsammans med 25 av landets största företag.

Vi är Con3bute

Vi vill etablera stark samverkan tillsammans med egenkonsulter och mindre företag inom samma och angränsande branscher. Utgångspunkten är att vi tillsammans kan skapa nytta för kunderna och hjälpa varandra att hitta och genomföra uppdrag

Lars Badlund

Systemutvecklare, systemintegratör, systemarkitekt

Pär Johansson

Projektledare, Verksamhetsutvecklare, VD, Styrelse, Mentor, Coach

Tommy Bysell

Verksamhets-, program- & projektledare, coach & mentor

Martin Florstedt

Verksamhets-, program- & projektledare, coach & mentor

Håkan Florstedt

Verksamhetsutvecklare och utredare, krav- och testledare

Dokument:

Årsedovisningar

Övriga dokument