Folksam

Bank Finans & Försäkring

Folksam är ett ömsesidigt bolag och ägs av deras kunder. Folksam styrs av begreppen: trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism. Folksam samverkar med sina kunder för att skapa och tillhandahålla trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta. Folksam tillgodoser i första hand de behov som delas av många