HSB

Bygg & Fastighet

HSB är uppbyggd som en federation med självständiga organisationer. HSB är en av Sveriges största byggare och förvaltare av attraktiva bostäder. Deras uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.