IBM

It

IBM är ett av världens ledande företag inom informationsbehandling. IBM säljer lösningar baserade på tjänster, maskinvara och programvara som i huvudsak utvecklats i IBMs forsknings- och utvecklingslaboratorier.