Riksförbundet för RPT

övrigt

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade arbetar för att öka medlemmens kunskap om sitt funktionshinder. Kunskapen möjliggör självständiga val och möjligheten att styra över sitt eget liv.