Lantmäteriverket

Offentliga organisationer och företag

Lantmäteriverket Lantmäteriet har till uppgift att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning och ansvara för en effektiv försörjning med grundläggande landskaps- och