Svenska Kommuner och landsting

Offentliga organisationer och företag

Svenska Kommuner och landsting är en intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Organisationen har till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring