Stockholms Läns Landsting

Offentliga organisationer och företag

Stockholms Läns Landsting har som främsta uppgift är att se till att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga inslag är den långsiktiga planeringen av trafiken och regionens tillväxt.