Svenska Spel

Offentliga organisationer och företag

Svenska Spels uppdrag är att genom förnyelse och utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel. I deras uppdrag ligger också att beakta den internationella konkurrensen och att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ med högt ställda krav på spelansvar.