Affärsutveckling för Multicom Security

Multicom Security anlitar Åke Florestedt för affärsutveckling. Multicom Security tecknar avtal per 2006-09-30 med Con3bute avseende affärsutveckling. Con3bute har genom Åke Florestedt (se nedan) ansvaret att driva den strategiska utvecklingen för Multicom Group bestående av Multicom Security AB (Stockholm & Göteborg) och SecuriNet AS (Lillehammer & Oslo). Åke Florestedt börjar sin anställning samma dag. Åke är en senior managementkonsult och åtar sig uppdrag avseende affärsutveckling, styrning/ledning av företag, organisation, enhet, program eller projekt. Han tar rollen som ledare eller deltar i att utveckla verksamheten, styrsystem, ledare eller medarbetare. Som person är Åke en resultatinriktad entreprenör med hög arbetskapacitet och motiverar och Fritiden ägnas friluftsaktiviteter som motion och golf tillsammans med familj och vänner. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Omstrukturering av verksamhet från förlust till lönsamhet.
  • Skapa framgång i verksamheter som hamnat i kris.
  • Koordinering av stora internationella projekt.
  • Ledning av Executive Programmes.
  • Strategisk ledning av internationella marknadsaktiviteter, prissättning och kommersiella villkor.
  • Upphandling data/telecom.
  • Affärs och strategiutveckling.
  • Affärsplanering.
  • VD/Chef att hyra.

Åke har tidigare varit bl.a. Sverigechef, Verizon Sweden AB (MCI/Worldcom), projektchef, VD, Merkantildata Taide, Upnet Securiy, teknisk direktör, Transpac Scandinavia samt nätverkschef DAFA/Svenska Datacentralen. Välkomna till Con3bute Multicom Security och Åke

Prislappen inte allt

Dan Bielsten, inköps & upphandlingskonsult Con3bute varnar för kortsiktiga affärer. Dan Bielsten är inköp- och upphandlingskonsult uttalar sig i anbudsjournalen Min käpphäst är att man inte ska betrakta en affär för kortsiktigt. Man måste se till helhetskostnaden, väga in livslängden och annat, inte bara stirra på själva prislappen.