Projektanalys för SL

Storstockholms Lokaltrafik analyserar ny bussdepå i Gubbängen Storstockholms Lokaltrafik tecknar avtal med Con3bute om projektanalyser inom ramen för IPA, Indikativ Projektanalys. <p> Con3butes konsulter Kåre Gustafsson och Christer Delin ska leda och genomföra en projektanalys för ett pågående projekt för ny bussdepå i Gubbängen. SL har för avsikt att låta samtliga större projekt få en oberoende granskning och har fastnat för Con3butes analysmodell.