Inköps- och kvalitetschef för Folkhem

Avtal tecknas med Folkhem Bygg avseende konsulttjänster Folkhem Bygg tecknar avtal med Con3bute om inköps- och kvalitetschef. Con3butes konsult Dan Bielsten ska leda och ansvara för inköps- och kvalitetsarbetet. Dan ansvarar bl.a. för inköpsstrategi, kvalitetsstyrning, ramavtalsupphandlingar och uppbyggande av en gemensam inköpsfunktion för Folkhem Bygg.

Konsultavtal med Itello

Itello kontrakterar ledarkonsulter Itello tecknar konsultavtal för projektledning, utredning och kravhantering. Konsultstödet behövs i första hand för att utveckla och leverera försäkringssystemet Inca till den svenska marknaden. Con3butes konsult Håkan Florestedt startar med att leda implementationsarbetet hos Itellos kunder Swedbank Robur Kapitalförsäkring och Nordea.

Wealth Mastery London

Anthony Robbins Mastery University Den 16-19 november åker ett gäng medarbetare och partners till London för att delta i kursen Wealth Mastery. Kursen drivs av Anthony Robbins Mastery University. Utbildarna Chuck Mellon, Joe Williams, Keith Cunningham och Michael Smorch kommer att lära ut grundläggande strategier för finansiell frihet.