Höstkonferens och golf Lissabon

Planeringskonferens och Con3bute Open i Barcelona Den årliga höstkonferensen går till Barcelona 14-16 september. Huvudtemat är planering för den kommande 12-månadersperioden. Dessutom passar vi på att genomföra Con3bute Open 2007.