Ny medarbetare till Con3bute

Tommy Bysell Tommy har en bakgrund från programmering och systemering. De senaste 20 åren har han i huvudsak arbetat som projektledare/linjechef och rådgivare inom IT-området. Tommys huvudsakliga inriktning är att i en ledarroll (IT-chef, projektledare eller testledare) driva utvecklings- och upphandlingsprojekt samt att som coach eller rådgivare medverka vid införande av IS/IT-strategier samt vid omorganisationer av IT-verksamheten inom företag och organisationer. Tommy kommer framöver att verka i rollerna program- och projektledare, Ledarskapscoach, verksamhetsutvecklare, IT-strateg och IT-ledare.