Utvecklingssamtal med professionell motpart

Ett annat sätt att få en professionell motpart Con3butes ledarskapskonsulter provar ett annat sätt att genomföra utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen sker i smågrupper som består av ledaskapskollegor. Den som är målet för utvecklingssamtalet styr sina kollegor till vilka områden den vill ha råd. Under samtalet skapas en utvecklingsplan för varje ledare. Uppföljning kommer att ske löpande med start från mars.

Vasagatan 8-10 – nya lokaler

Vi flyttar till Vasagatan 8-10 i Stockholm Målsättningen är att kring denna centralt placerade lokal erbjuda service för arbete, coaching och mindre och större sammanträden/konferenser/utbildningar. Lokalens adress är Vasagatan 8-10, 111 20 Stockholm. Vi lokalen med Dataföreningen.