AMF och Itello

AMF väljer Itello som IT-systemleverantör Itello och AMF har ingått ett avtal avseende leverans och införande av Itellos standardsystem Inca. Avtalet är resultatet av en omfattande upphandling som AMF genomfört med ett flertal leverantörer. Samarbetet skall säkerställa AMF:s uttalade ambition om att även i framtiden kunna erbjuda sina försäkringstagare en av marknadens absolut lägsta avgifter och Itellos ambition att erbjuda aktörerna på sparandemarknaden den drifts- och utvecklingsmässigt effektivaste IT-plattformen Inca uppfyller våra högt ställda krav på ett modernt försäkringssystem som ska täcka AMF:s behov för en lång tid framöver och Itello är en partner som har en gedigen kunskap om vårt verksamhetsområde, säger AMF:s CIO, Robert Schuman. Vi är givetvis väldigt glada över att ha blivit utvalda som leverantör till AMF. Detta är en mycket långsiktig strategisk satsning från AMF och vi har sedan i somras arbetat intensivt tillsammans för att säkerställa en stabil grund för detta samarbete, säger Hans von Knorring, VD Itello. <p> Om Inca Inca från Itello är ett beprövat system byggt på standardiserade verksamhetsprocesser som ger ett automatiserat stöd för administration av sparande i pensioner, fonder och försäkringar. Inca är byggt för en marknad i förändring och är ett kostnadseffektivt alternativ till egenutvecklade system. Inca anpassas fortlöpande till nya behov när exempelvis lagar ändras. Idag används Inca bland annat av Swedbank Försäkring AB, Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB, Nordea Liv & Pension Försäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension), Nordnet Pensionsförsäkring AB (Nordnet Pension) och Moderna Försäkringar Liv AB (Moderna Liv & Pension).

Pensionsnyheterna nr 3 mars 2010

Livbolagen sitter i en rävsax när de måste byta ut sina IT-system Livbolagen har det inte lätt. Under ett antal år har de tvingats sänka sina avgifter till följd av återkommande upphandlingar. De flesta av de gamla bolagen har dessutom en tung ryggsäck i form av egenutvecklade datasystem med rötter i 70-och BO-talen. Någon gång måste de bytas ut eftersom gamla system ger högre driftskostnader än nya. Men att byta kostar miljarder för branschen, i ett läge där priserna bara sjunker, varför många gör som strutsen, och alltså stoppar huvudet i sanden och skjuter besvärliga beslut på framtiden. Det skriver Lars-Ove Wängemar, Con3butekonsult med rötter i bland annat If, Nordea och Capgemini. Läs hela artikeln i Pensionsnyheterna nr 3 mars 2010 sidorna 10-11.