Julbord

Con3bute Partners smörjer kråset på Hotell Skeppsholmen Con3bute och Partners börjar julfirandet på Hotell Skeppsholmen, Gröna gången 1. Kom ihåg att anmäla dig i tid.

Outsourcing eller inte?

Lär av smara ledare "</div>I DagensPS.se http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/christer-berg/2010/12/02/69736291/index.xml har Christer Berg skrivit in mycket bra artikel. En förändrad syn på outsourcing är på gång. Istället för kostnadsjakt gäller fokus på värdeskapande. Nu kan vi få se en våg av insourcing. Så här resonerar smarta ledare. Christer Berg: Häromdagen hängde jag med Pär Johansson från Con3bute över en kaffe. Pär leder stora omställnings- och förändringsprojekt, där olika funktioner ska effektiviseras med till exempel nya it-stöd. Det är alltid kul att höra en rapport från verkligheten – bortom analytiker och spanare (som jag själv är), som står lite vid sidan och bevakar vad som händer. I stora förändringar av hela funktioner eller avdelningar kommer frågan om outsourcing ofta upp. Det kan till exempel vara att flytta ut IT-avdelningar, telefonväxel, ordermottagning eller kundsupport. Länge har det varit självklart lägga ut funktioner till externa leverantörer, om kostnaderna blir påtagligt lägre. Men detta ifrågasätts allt mer, enligt Pär. Lägre kostnader kan bli dyrt om ingen ser konsekvenserna på helheten. Smarta ledningar har börjat ställa offerter för outsourcing mot strategier och mål för hela verksamheten. Det handlar om var och hur värde skapas. Ett aktuellt exempel som Pär tog upp är ett företag som hade outsourcat kundsupport och service, varpå försäljningen började svaja. Det visade sig att 70 procent av försäljningen var merförsäljning till befintliga kunder. Personalen inom kundsupport fungerade som informella säljare och skapade ett värde som triggade igång fler beställningar. Kundsupport var en säljkanal. Vi vill inte ha personal i service och support som inte kan företaget och tjänsterna, konstaterade ledningen. Vår service och support är en affärskritisk resurs. Outsourcingen stoppades och gjordes om till en insourcing. Rekryteringen förändrades till att också väga in förmåga att kommunicera och sälja. Nyckeltal för styrningen kompletterades med kundrelationer och säljmål. Pär möter allt fler organisationer som börjar resonera i samma termer. Det har blivit mindre intressant att pressa kostnader på funktioner var för sig, utan att samtidigt se på vilket sätt funktionerna bidrar till helheten. En annan aspekt som börjat uppmärksammas är betydelsen av affärs- och verksamhetsregler. Eller rättare sagt, vad som händer när organisationen förlorar kunskapen om dessa. När processer automatiseras med it-stöd, som dessutom outsourcas, hamnar affärs- och verksamhetsreglerna i it-systemen istället för i de operativa medarbetarnas huvuden. I extremfallet finns till slut denna kunskap bara kvar i specifikationerna för it-systemen. Outsourcing-leverantörer är måttligt intresserade av att engagera sig regelverken. Det innebär ökade kostnader som de inte kan debitera, enligt avtalet i upphandlingen de vann i hård priskonkurrens. I den operativa organisationen återstår till slut bara en knapptryckarkompetens. Det hämmar affärsutveckling, beslutsförmåga i oväntade situationer och kreativitet i kontakten med kunden. Att lyckas med stora förändringsprojekt handlar ofta om att återerövra regelverk, hävdar Pär. Det innebär fördelar för insourcing framför outsourcing. Vad ska man då outsourca? Enligt Pär Johansson är det enkla repetitiva funktioner som inte har strategisk affärskritisk betydelse eller som innehåller regelverk som är kritiska för värdeskapandet. Ekonomifunktionen går bra. Eller delar av HR-administrationen, som till exempel att räkna ut löner. Ett annat exempel är repetitiva inköp av sådant som pennor och papper, däremot inte inköp av kvalificerade resurser där relationen med leverantörerna är av betydelse för leveransen till kund. Det är inte svart eller vitt , avslutade Pär. Allt hänger på analysen. ""Man måste veta vad man håller på med och agera som ledare – inte som en i flocken som gör som alla andra."" Så hur tänker smarta ledningar? Ställ dig frågan: Var finns värdeskapandet? Det är ju meningslöst att spara kostnader genom outsourcing om det samtidigt leder till att betydande värdeskapande uteblir. Och sedan: Var behövs kunskap om affärs- och verksamhetsregler för att öka affärs- och kundnytta? Släng inte ut barnet med badvattnet, som ett lite märkligt gammalt ordspråk uttrycker det. I mina spaningar ser jag en tredje väg tona upp, som kan lösa upp polariseringen mellan in- och outsourcing: semi-sourcing. Driften läggs hos en molnoperatör, personalen i de affärskritiska processerna finns kvar hemma och vidareutveckling av systemen görs av till exempel indiska utvecklare. Formen är fortfarande i sin linda, men förutspås bli stor under 2011. Säkerhetsfrågor får sannolikt större betydelse under nästa år. Wikileaks senaste publicering har liknats vid ett 9/11, den här gången för diplomatin. Framtiden lär bekräfta den liknelsen. Alla med information värd att skydda kommer att öka säkerheten kraftigt. Nya lagar kommer att göra det svårare för journalister att arbeta. Vår redan krångliga värld blir ännu krångligare. Julian Assange har aviserat att bankerna står på tur. Och sedan blir det nog internationella koncerner. Till slut finns allt konfidentiellt på Wikileaks, på gott och ont. Det finns säkert miljoner anställda därute som känner sig illa behandlade och förfördelade på olika sätt. Den perfekta hämnden: in med alla företagshemligheter i Wikileaks. En värld där värdefull information måste skyddas med mångdubbla lås kan bli förödande för outsourcing-leverantörer. Christer Berg är marknadsekonom och har bevakat it-branschen som trendspanare och omvärldsanalytiker sedan 1990. Idag är Christer ansvarig utgivare för nyhetstjänsterna Trendspaning.se från Dataföreningen Kompetens och DF Redaktionellt från Dataföreningen.

Business Model Summit 2010

Heldagskonferens för Affärsarkitekter Con3bute är representerade på Business Model Summit 2010 (BMS2010) på Hotell Rival. BMS2010 riktar sig till de som har en strategisk roll i företaget vet att de flesta branscher idag är extremt snabbrörliga och svårförutsägbara. Traditionella affärsmodeller utmanas och till synes stabila marknader omstruktureras i rasande fart. Vad innebär det för ditt företag och vilka utmaningar står ni inför? BMS2010 visar hur du säkerställer ökad kundnytta och en hållbar marknadsposition genom att utveckla framgångsrika affärsmodeller som bygger på ditt företags individuella styrkor. Du lyssnar till några av 2010 års mest framstående affärsmodellinnovatörer och företrädare från branscher som står inför riktigt tuffa utmaningar! Syftet med BMS är att stimulera en diskussion om affärsmodellen som strategisk framgångsfaktor för företag och organisationer. Genom att årligen lyfta fram företag, ledare och branscher som sätter fingret på spännande affärsmodellutveckling vill vi inspirera dig att hitta nya innovativa sätt att utveckla din verksamhet.

Itello i Barcelona

Con3butekonsulter får nöjet att följa med på konferens Itello har utvecklingskonferens i Barcelona med all personal och alla konsulter Håkan Florestedt och Johan Modig deltar från Con3bute.

Partnerkonferens

Istanbul blir höstes plats för kloka tankar och goda idéer Den årliga höstkonferensen går till Istanbul 23-26 september. Huvudtemat är planering för den kommande 12-månadersperioden.

AMF och Itello

AMF väljer Itello som IT-systemleverantör Itello och AMF har ingått ett avtal avseende leverans och införande av Itellos standardsystem Inca. Avtalet är resultatet av en omfattande upphandling som AMF genomfört med ett flertal leverantörer. Samarbetet skall säkerställa AMF:s uttalade ambition om att även i framtiden kunna erbjuda sina försäkringstagare en av marknadens absolut lägsta avgifter och Itellos ambition att erbjuda aktörerna på sparandemarknaden den drifts- och utvecklingsmässigt effektivaste IT-plattformen Inca uppfyller våra högt ställda krav på ett modernt försäkringssystem som ska täcka AMF:s behov för en lång tid framöver och Itello är en partner som har en gedigen kunskap om vårt verksamhetsområde, säger AMF:s CIO, Robert Schuman. Vi är givetvis väldigt glada över att ha blivit utvalda som leverantör till AMF. Detta är en mycket långsiktig strategisk satsning från AMF och vi har sedan i somras arbetat intensivt tillsammans för att säkerställa en stabil grund för detta samarbete, säger Hans von Knorring, VD Itello. <p> Om Inca Inca från Itello är ett beprövat system byggt på standardiserade verksamhetsprocesser som ger ett automatiserat stöd för administration av sparande i pensioner, fonder och försäkringar. Inca är byggt för en marknad i förändring och är ett kostnadseffektivt alternativ till egenutvecklade system. Inca anpassas fortlöpande till nya behov när exempelvis lagar ändras. Idag används Inca bland annat av Swedbank Försäkring AB, Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB, Nordea Liv & Pension Försäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension), Nordnet Pensionsförsäkring AB (Nordnet Pension) och Moderna Försäkringar Liv AB (Moderna Liv & Pension).

Pensionsnyheterna nr 3 mars 2010

Livbolagen sitter i en rävsax när de måste byta ut sina IT-system Livbolagen har det inte lätt. Under ett antal år har de tvingats sänka sina avgifter till följd av återkommande upphandlingar. De flesta av de gamla bolagen har dessutom en tung ryggsäck i form av egenutvecklade datasystem med rötter i 70-och BO-talen. Någon gång måste de bytas ut eftersom gamla system ger högre driftskostnader än nya. Men att byta kostar miljarder för branschen, i ett läge där priserna bara sjunker, varför många gör som strutsen, och alltså stoppar huvudet i sanden och skjuter besvärliga beslut på framtiden. Det skriver Lars-Ove Wängemar, Con3butekonsult med rötter i bland annat If, Nordea och Capgemini. Läs hela artikeln i Pensionsnyheterna nr 3 mars 2010 sidorna 10-11.

UC handlar upp

RFP för CRM-lösning UC kontrakterar Con3bute för nästa steg utvecklingen. Nu startar en upphandling avseende en implemenation av CRM-lösning. Con3butes konsult är Johan Modig.

Sida 3 av 912345...Sista »