Affärsutveckling pågår

Con3bute Advisors bidrar Either you grow or you die. Con3bute Advisors Magnus Björnesjö, Pär Johansson och Magnus Kjellberg tillsammans med Håkan Florestedt och Johan Modig påbörjar ytterligare en utvecklingsresa för att få nya idéer och förbättrade erbjudanden.