Årsredovisning

Högsta omsättning och gott resultat 13 MSEK i omsättning och 2,0 MSEK i resultat efter finansnetto blev siffrorna för 2012.