Vårmiddag

Kol & Kox Vårmiddag, som liksom tidigare år blir väl nära sommaren. Välkomna.